Inaugurated by SMT RAMA V T(State Mathrusamithi, Kshemasamithi President) POOJA by Brahmasree JAYARAJ POTTY(Formre Malikappuram Melsanthi)